Tjänster

Vi på energi och inomhusmiljö erbjuder ett flertal tjänster inom energi och Ventilation.  


Energideklaration

Energi och inomhusmiljö hjälper dig med din energideklaration. Har certifiering K för samtliga byggnader.


OVK Besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll.

Energi och inomhusmiljö hjälper dig med dina OVK besiktningar. Har certifiering K för samtliga system.

Läs mer på boverket om OVK.

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/


Injustering av ventilationssystem

Utför injustering av ventilationen. vi utför även utredning om någon upplever besvär med inomhusmiljö.